Teaterföreningar i Örebro län

Askersunds Riksteaterförening
Margareta Widell
Väderkvarnsg 26
69630 Askersund

Tel 0583-12481
E post: mwidell@swipnet.se
Hemsida: askersund.riksteatern.se

Riksteatern i Degerfors
Stina Borjo
Bryggarg 13
693 31 Degerfors

Tel: 070-359 76 88
E-post:  stickmonsterl@telia.com
Hemsida: degerfors.riksteatern.se

Hallsbergs teaterförening
Lille-Mor Lindholm (tf kontaktperson)
Trädgårdsgatan 5A
694 31 Hallsberg

Tel: 070 – 230 18 06
E-post: lm.lindholm@telia.com
hallsbergsteater@gmail.com
Hemsida: hallsberg.riksteatern.se

Teaterföreningen Lyset
Birgitta Söderman
Karlskoga

Tel: 0586 – 39607 / 073-9375248
E-post: birgitta-soderman@outlook.com
Hemsida: www.lyset.se

Kumla Riksteaterförening
Ann-Marie Johansson
Köpmang 37
692 37 Kumla

Tel: 019-582129
E-post: kumlartf@gmail.com
Hemsida: kumla.riksteatern.se

Lindesbergs teaterförening
Mats Ericsson (ordförande)
Basv 9
711 35 Lindesberg

Tel: 073-8438650
E-post: booktraveller@live.se
Hemsida: lindesberg.riksteatern.se

Nora teaterförening
Brita Perrin (ordförande)
c/o Perrin
Rinmansgatan 6
713 32 Nora

Tel: 070 – 387 15 46
E-post: norateaterforening@gmail.com
Hemsida: nora.riksteatern.se

Örebro teaterförening
Frida Mehlin (verksamhetsledare)
Näbbtorgsgatan 5
702 23 Örebro

Tel: 076 – 319 18 10
E-post: frida@orebroriksteaterforening.se
Hemsida: www.orebroriksteaterforening.se