Om Riksteatern Örebro län

Riksteatern Örebro läns vision är att alla i hela Örebro län ska ha möjligheten att uppleva kvalitativ och professionell scenkonst oavsett kön, ålder, utbildning, var i länet man bor, social- eller etnisk tillhörighet. Kort sagt – scenkonst åt alla!

Presentation av verksamheten i Örebro län (PDF)

Ordförande
Mats Ericsson

Kassör
NN

Ledamöter

Lars Fors

Isabella Vehkamäki

Margareta Widell

Lars Fallgren

Mats Ericsson

Marita Johannesson

Ellie Herbertsson


Teaterkonsulent
Lena Backlund
E-post: lena.backlund@riksteatern.se