Om Riksteatern Örebro län

Riksteatern Örebro läns uppdrag är att främja professionell scenkonst i allmänhet och teater i synnerhet. Den regionala nivån är förutsättningsskapande, inspirerande och stödjande.

Arrangörsområdet är Riksteatern Örebro läns prioriterade område med teaterföreningar, ideella arrangörer och arrangörsfrågor i fokus. Riksteatern Örebro län ska fungera som en resurs för teaterföreningar och ideella arrangörer och bistå med inspirations- och utbildningsinsatser samt hjälp i olika frågor och situationer. Ambitionen är att det ska finnas ett aktivt arrangörsnätverk i Örebro län.

Riksteatern Örebro län vill främja kultur för barn och unga samt teckenspråkig scenkonst och dövkultur.

 Riksteatern Örebro län vill arbeta med mångfalds-, jämställdhets, tillgänglighets- och funktionsvariationsfrågor.

Riksteatern Örebro län har sedan 2015 ett extra uppdrag av Region Örebro län att, i samverkan med Dans i Örebro län, främja den professionella dansen i länet.

Riksteatern Örebro läns styrelse:

Ordförande

Mats Ericsson

Kassör
Elli Herbertsson

Ledamöter
Isabella Vehkamäki
Lars Fallgren
Lars Fors
Margareta Ahlm
Margareta Widell
Marita Johannesson


Teaterkonsulent
Lena Backlund
E-post: lena.backlund@riksteatern.se