Om Riksteatern Örebro län

Riksteatern Örebro läns vision är att alla i hela Örebro län ska ha möjligheten att uppleva kvalitativ och professionell scenkonst oavsett kön, ålder, utbildning, var i länet man bor, social- eller etnisk tillhörighet. Kort sagt – scenkonst åt alla!

Presentation av verksamheten i Örebro län (PDF)

Ordförande
vakant

 

Kassör
Carina Nyström
E-post:carina.maria.nystrom@gmail.com

Ledamöter
Stina Borjo
Anna Eriksson
Elsemarie Hjorth
Martia Johannesson
Anne-Marie Johansson
Ken Karlsson
Lille-Mor Lindholm
Margareta Widell vice ordf
Margareta Öjebo


Teaterkonsulent
Lena Backlund
E-post: lena.backlund@riksteatern.se