Kontakt

Riksteatern Örebro län
c/o Kultur och Ideell sektor
Box 1613
701 16 Örebro
Besöksadress:
Eklundavägen 11, Örebro

Teaterkonsulent
Lena Backlund
E-post: lena.backlund@riksteatern.se
Mobil: 070 – 338 55 91

 

Ordförande
Carina Nyström
E-post: carina.maria.nystrom@gmail.com
Mobil: 070 – 2259539