Kontakt

Riksteatern Örebro län
c/o Kultur och Ideell sektor
Box 1613
701 16 Örebro
Besöksadress:
Eklundavägen 11, Örebro

Teaterkonsulent
Lena Backlund
E-post: lena.backlund@riksteatern.se
Mobil: 070 – 338 55 91

Ordförande
Mats Ericsson
E-post: booktraveller@live.se
Mobil: 073 – 843 86 50