DoT – Delaktighet och Teater

År 2012 genomfördes VISUKALEN – ett samarbetsprojekt mellan Riksteatern Örebro län, Örebro länsteater och Riksteaterns Tyst Teater. Resultatet blev FAME Visukalen och VISUKAL-veckorna. En visuell musikal på Örebro Teater samt över 100 olika aktiviteter i runt omkring i Örebro. Allt tillgängligt för både döva och hörande tillsammans.

Som en fortsättning av det påbörjades 2013 projektet DoT – Delaktighet och Teater. Initiativtagare och projektägare är Örebro länsteater. Projektet är 3-årigt och Riksteatern Örebro län är en av samarbetsparterna.

Läs om det aktuella forsknings-och-utvecklings projekt DoT

DotLogo