Välkommen till Riksteatern Örebro län

Riksteatern Örebro läns vision är att alla i hela Örebro län ska ha möjligheten att uppleva kvalitativ och professionell scenkonst oavsett kön, ålder, utbildning, var i länet man bor, social- eller etnisk tillhörighet. Kort sagt – scenkonst åt alla!

PÅ GÅNG:

LÖRDAG 11 februari Utbudsdag på Culturen i Västerås.
Arrangörer från hela Mellansverige får ta del av scenkonst för vuxna och familjer.

Fullbokat. Hör av dig om du vill ha någon eventuell restplats!

 

ONSDAG 22 mars Utbudsdag i Örebro, för Örebro Län .  Här visas utbud av  kultur för barn och unga i  förskola t o m  gymnasium

https://www.regionorebrolan.se/utbudsdag

Har du frågor om detta  kontakta carina.nystrom@regionorebrolan.se eller lena.backlund@riksteatern.se

TORSDAG 23 mars 17  kl 17.30   ”Det som är vårt”  Teatersamtal och föreställning på Örebro Länsteater för teaterföreningar och styrelserna.

Se mer info i bifogad länk!

Teatersamtal

LÖRDAG 2 april ÅRSMÖTE  kl 14.00 för Riksteatern Örebro län i Nora. Vi ser också föreställningen