Välkommen till Riksteatern Örebro län

Riksteatern Örebro läns vision är att alla i hela Örebro län ska ha möjligheten att uppleva kvalitativ och professionell scenkonst oavsett kön, ålder, utbildning, var i länet man bor, social- eller etnisk tillhörighet. Kort sagt – scenkonst åt alla!

PÅ GÅNG:

INSPIRERANDE TEATERFÖRENINGSHELG 14-15 oktober 

Teaterföreningar i Örebro och Västmanlands län träffas i Örebro för att titta på digital sändning av Anbud Live, och förkovra oss  med utbildning.

mångfald

KULTURELL MÅNGFALD INOM SCENKONSTEN 25 november 12.00-16.30

En träff i Örebro för inspiration kring kulturell mångfald på, runt och framför scenen.. Inbjudan - se bifogad pdf!. Sista anmälan 4 november!!

161125 INBJUDAN till Kulturell mångfald (3)