Välkommen till Riksteatern Örebro län

Riksteatern Örebro läns vision är att alla i hela Örebro län ska ha möjligheten att uppleva kvalitativ och professionell scenkonst oavsett kön, ålder, utbildning, var i länet man bor, social- eller etnisk tillhörighet. Kort sagt – scenkonst åt alla!

 

Scenvåren börjar lida mot sitt slut

I höst kommer ett nyss späckar program för länets alla teaterföreningar!

Vi kommer också att ha bl a  repertoarsamtal, anbud live, inspirerade teaterdagar och ett framtidsforum!

Mera info kommer!!