Riksteatern Örebro läns vision är att alla i hela Örebro län ska ha möjligheten att uppleva
kvalitativ och professionell scenkonst oavsett kön, ålder, utbildning, var i länet man bor,
social- eller etnisk tillhörighet. Kort sagt – scenkonst åt alla!


Nu är den här:
Höstsäsongen 2019 med massor av Scenkonst!

I höstens program kan ni se alla föreningars olika arrangemang.
För att se hela programmet, klicka på bilden. Mycket nöje!