Välkommen till Riksteatern Örebro län

Riksteatern Örebro läns vision är att alla i hela Örebro län ska ha möjligheten att uppleva kvalitativ och professionell scenkonst oavsett kön, ålder, utbildning, var i länet man bor, social- eller etnisk tillhörighet. Kort sagt – scenkonst åt alla!

 

Scenvåren börjar lida mot sitt slut

I höst kommer ett nytt späckat program för länets alla teaterföreningar! Det kommer att tryckas i juni månad.

Vi kommer i höst  också att ha bl a  repertoarsamtal, Anbud live  i Stockholm 6-7 oktober, inspirerande teaterdagar  i Västerås 13-14 oktober och ett framtidsforum i Örebro den 10 december.

Mera info kommer!!

Ha en fantastisk sommar tills dess, och glöm inte spana in all sommarteater!:-)