Välkommen till Riksteatern Örebro län

Riksteatern Örebro läns vision är att alla i hela Örebro län ska ha möjligheten att uppleva kvalitativ och professionell scenkonst oavsett kön, ålder, utbildning, var i länet man bor, social- eller etnisk tillhörighet. Kort sagt – scenkonst åt alla!

PÅ GÅNG:

LÖRDAG 11 februari  utbudsdag i Västerås på Culturen, för hela Mellansverige. Målgrupp vuxna, familjeföreställningar

ONSDAG 22 mars utbudsdag i Örebro, för Örebro Län .Målögrupp barn och unga- förskola- gymnasium

Vill du veta mer kontakta carina.nystrom@regionorebrolan.se eller lena.backlund@riksteatern.se