Välkommen till Riksteatern Örebro län

Riksteatern Örebro läns vision är att alla i hela Örebro län ska ha möjligheten att uppleva kvalitativ och professionell scenkonst oavsett kön, ålder, utbildning, var i länet man bor, social- eller etnisk tillhörighet. Kort sagt – scenkonst åt alla!

Scenkonst i Örebro län
I Scenkonst i Örebro län hittar ni teaterföreningarnas samlade repertoar för hösten 2014. Mycket nöje!

Här hittar ni hela vårens program!
Här hittar ni hela vårens program!